ثبت نام دوره

شروع: 1399/04/16

پایان: 1399/12/16

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت کل: 50

سطح دوره:

دسته بندی: داروئی و مکمل، گیاهان داروئی

کد : 211