گیاهان دارویی

اصول نه گانه GMP بر اساس راهنمای PIC-S برای محصولات دارویی - بخش دوم

کد : 217

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : مهنوش محمدی

مبلغ قبل از تخفیف : 300,000 ريال

مبلغ نهایی : 300,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/04/29

پایان : 1399/12/29

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 50

ظرفیت باقیمانده : 49

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری/مجازی (ترکیبی - Blended)

دسته بندی : داروئی و مکمل، گیاهان داروئی

مهلت ثبت نام : 1399/12/28

اصول نه گانه GMP بر اساس راهنمای PIC-S برای محصولات دارویی - بخش اول

کد : 213

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : مهنوش محمدی

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/04/16

پایان : 1399/12/16

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 50

ظرفیت باقیمانده : 49

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : داروئی و مکمل، گیاهان داروئی

مهلت ثبت نام : 1399/12/16

روشهای خوب تولید برای تولید کنندگان مکمل های غذایی مطابق با دستورالعمل مکمل غذایی اتحادیه اروپا - بخش اول

کد : 211

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : لیلی خاقانی

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/04/16

پایان : 1399/12/16

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 50

ظرفیت باقیمانده : 49

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : داروئی و مکمل، گیاهان داروئی

مهلت ثبت نام : 1399/12/16