خوراکی و آشامیدنی

افزودنیهای غذایی - بخش اول

کد : 215

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : الهه فروغی

مبلغ قبل از تخفیف : 200,000 ريال

مبلغ نهایی : 200,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/04/09

پایان : 1399/12/28

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 50

ظرفیت باقیمانده : 49

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری/مجازی (ترکیبی - Blended)

دسته بندی : خوراکی، آشامیدنی، مکمل های غذایی

مهلت ثبت نام : 1399/12/17