ثبت نام دوره

روش های شناسایی تقلبات در مواد غذایی و آرایشی بهداشتی به روش PCR

کد : 5

تعداد جلسات : 5جلسه

استاد : وحیده هدایتی

مبلغ نهایی : 800,000 ريال

شروع : 1399/02/27

ظرفیت باقیمانده : 29